Bảng Báo Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE

(Ống nhựa Gân Xoắn Chịu Lực hdpe Luồn Dây Cáp Điện :An Đạt Phát)


Tên Sản Phẩm
Đường kính 
ngoài ( D1 )
Đường kính
trong ( D2 )
Độ dày 
thành ống
ĐVT
Mét
Đơn giá ( VNĐ/Mét )
Chiều dài 
Mét / cuộn
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE
Giá chưa VAT
Có VAT
 Ống Gân Xoắn HDPE 32/25
32 ± 2,0
25 ± 2,0
1,5 ± 0,30
"
Liên Hệ
200
Ống Gân Xoắn HDPE 40/30
40 ± 2,0
30 ± 2,0
1,5 ± 0,30
"
Liên Hệ
200
 Ống Gân Xoắn HDPE 50/40
50 ± 2,0
40 ± 2,0
1,5 ± 0,30
"
Liên Hệ
200
 Ống Gân Xoắn HDPE 65/50
65 ± 2,5
50 ± 2,5
1,7 ± 0,30
"
Liên Hệ
100
 Ống Gân Xoắn HDPE 85/65
85 ± 2,5
65 ± 2,5
2,0 ± 0,30
"
Liên Hệ
100
 Ống Gân Xoắn HDPE 105/80
105 ± 3,0
80 ± 3,5
2,1 ± 0,30
"
Liên Hệ
100
 Ống Gân Xoắn HDPE 130/100
130 ± 4,0
100 ± 4,0
2,2 ± 0,40
"
Liên Hệ
100
 Ống Gân Xoắn HDPE 160/125
160 ± 4,0
125 ± 4,0
2,4 ± 0,40
"
Liên Hệ
100
 Ống Gân Xoắn HDPE 195/150
195 ± 4,0
150 ± 4,0
2,8 ± 0,40
"
Liên Hệ
50
 Ống Gân Xoắn HDPE 230/175
230 ± 4,0
175 ± 4,0
3,5 ± 1,00
"
Liên Hệ
50
 Ống Gân Xoắn HDPE 260/200
260 ± 4,0
200 ± 4,0
4,0 ± 1,50
"
Liên Hệ
50


** Độ dài cả cuộn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của Quý khách hàng ( tối đa 1000m/1cuộn)

Nhận xét